Endringer i Wordfeud-ordlisten

Med årene har det blitt gjort en rekke endringer i ordlisten som brukes i Wordfeud. Endringene er utført i ordlisten (fullformsordlisten til Norsk ordbank), samtidig som utviklerne av Wordfeud også har foretatt en del tilpasninger. Under finner du noen av endringene som er gjort. Her bør du følge med! Mange nyttige tips å hente! Det er for øvrig Norsk scrabbleforbund, Wordfeud og Norsk ordbank som har jobbet sammen om å gjøre en rekke forbedringer.

Ord som er tatt ut av ordlisten

ABC kan fortsatt legges, men alle bøyninger – ABCEN, ABCER, ABCA og ABCENE – er tatt ut
BH kan fortsatt legges, men alle bøyninger – BHEN, BHER og BHENE – er tatt ut
CD kan fortsatt legges, men alle bøyninger – CDEN, CDER og CDENE – er tatt ut
EP kan fortsatt legges, men alle bøyninger – EPEN, EPER og EPENE – er tatt ut
LP kan fortsatt legges, men alle bøyninger – LPEN, LPER og LPENE – er tatt ut
PD kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PDEN, PDER og PDENE – er tatt ut
PM kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PMET, PMER, PMA og PMENE – er tatt ut

PS kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PSET, PSER, PSA og PSENE – er tatt ut
WC kan fortsatt legges, men alle bøyninger – WCET, WCER, WCA og WCENE – er tatt ut

(Grunnen til dette er at disse bøyningene ikke kan skrives uten bindestrek. Korrekt norsk rettskrivning er CD-en eller cd-en, ikke CDEN eller cden. Og for å forebygge en del spørsmål: Disse ordene er ikke forkortelser. De er såkalte initialord, og de er klassifisert som substantiver, fordi det er slik de brukes på norsk.)

BL blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som en preposisjon i Fullformsordlisten).
CA blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et adverb i Fullformsordlisten).

CAD blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et substantiv i Fullformsordlisten).

LN blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et adjektiv i Fullformsordlisten).
SOJVETSOJVETER og SOJVETISK med alle bøyninger er tatt ut av ordlisten (fordi det heter SOVJET, SOVJETER og SOVJETISK).
EMBEDE med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives EMBETE, og det går fortsatt).
FARVE (substantiv og verb) med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives FARGE, og det går fortsatt).
GJEPE med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives GEIPE, og det går fortsatt)
HVALP med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives VALP, og det går fortsatt).
HVEPS med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives VEPS, og det går fortsatt).
PAMPETTT er tatt ut av ordlisten (pga skrivefeil).
SNE (substantiv og verb) med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives SNØ, og det går fortsatt).
RIBBETTT er tatt ut av ordlisten (pga skrivefeil).
TERMINFORSKUVV er rettet til TERMINFORSKYVD (og tilsvarende for bestemt form).
YAK med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives JAK, og det går fortsatt).
YAP med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives JAPP, og det går fortsatt).

En del verb med to m-er var feilaktig oppført med de samme to m-ene i imperativ, der det bare skal være én m. Disse formene er nå tatt ut (men ordene kan fremdeles legges, dog bare med én m til slutt):
DEMMFLØMMGYMMNEDDEMMOVERFLØMMSTEMM og TILSTRAMM

Da Wordfeud implementerte Fullformsordlisten, tok de ved en feil med en del ord som er klassifisert som “henvisninger”. Dette er ord og forkortelser som ifølge oppføringene i ordlisten bare henviser til et annet oppslagsord og som ikke kan brukes alene. Disse blir ikke lenger godkjent i spillet:

ADB (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som adb-operatør)
BRAKAR (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket bamse brakar)
CP (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som cp-rammet)
DUPLO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in duplo)
EDB (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som edb-anlegg)
EKG (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som ekg-apparat)
ELEISON (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket kyrie eleison)
FACE (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket en face)
FILIOKUS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket hokuspokus filiokus)
GJØREN (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket gjøren og laden/laten)
HURTEN (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket hurten og sturten)
JURIS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykk som dr. juris)
LATEN (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket gjøren og laten)
LG (forkortelse for karakteren lite godt)
MS (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som ms-pasient)
NATURA (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in natura)
NG (forkortelse for karakteren nokså godt)
PASSANT (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket en passant)
PVRK (forkortelse for panservernrakett)
RENMINBI (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, det er yuan renminbi som er oppslagsordet)
RESTANTE (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket poste restante)
SALVO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in salvo)
STURTEN (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket hurten og sturten)
TRIPLO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in triplo)
UNDAS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket ad undas)
VILDEN (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket i vilden sky)

Lagt til i ordlisten

Ord med aksenter og diakritiske tegn – é, â og så videre – har tidligere ikke vært mulige å legge fordi Wordfeud ikke har tilpasset ordlisten slik at é kan erstattes med e, â med a og så videre. Dette blir nå gjort, og vi kan derfor glede oss over muligheten til å legge MOSKE, PROVENCALSK, CREPE og andre herligheter. (Merk at ord som skrives med ä, ö og ü fortsatt ikke vil kunne legges.)

GØY kan nå gradbøyes.

Nye ord og former

KOMBINASJONSLØS
TORSJONSFJØRING
LÆGENE
REKNEMESTRE
REKNEMESTRENE
TÆTTER og TÆTTENE (de siste er flertall av TÅTT)

Scroll to Top